ιλεως

The word ιλεως appears two times in the New Testament, once in Mt 16:22 and once in Heb 8:12.

(Mt 16:22) και προσλαβομενος αυτον ο πετρος ηρξατο επιτιμαν αυτω λεγων ιλεως σοι κυριε ου μη εσται σοι τουτο

In Mt 16:22, the word ιλεως is used with the meaning "far be it". Thus, ιλεως σοι κυριε means "Far be it from thee, Lord!". The LXX uses ιλεως with the same meaning when translating חלילה "far be it" in 2Sa 20:20, 23:17, 1Ch 11:19.

(Heb 8:12) οτι ιλεως εσομαι ταις αδικιαις αυτων και των αμαρτιων αυτων και των ανομιων αυτων ου μη μνησθω ετι

In Heb 8:12, which is part of a quotation of Jer 31:34, ιλεως εσομαι corresponds to אסלח in Jer 31:34. However, ιλεως εσομαι in Heb 8:12 and אסלח in Jer 31:34 are commonly translated to English somewhat differently. For example, KJV has "I will be merciful" for ιλεως εσομαι, but "I will forgive" for אסלח. Contrary to this traditional rendering of ιλεως εσομαι, the LXX provides abundant evidence that ιλεως εσομαι should be translated the same way as אסלח, namely, "I will forgive". This can be seen by considering that the typical use of ιλεως in the LXX is in the translation of סלח "to forgive" and that there is only one instance in which ιλεως appears in the translation of a Hebrew word that could be associated with the meaning "mercy".

Note that the word ιλεως appears 26 times in the LXX. The word appears 17 times in translations of סלח "to forgive". Additionally, it appears once in the translation of נשא, in a passage in which נשא was used with the meaning "to forgive" (Nu 14:19). Related is also the use of the word in the translation of כפר "to atone" in De 21:8. The word appears 4 times in the translation of חלילה "far be it". It also translates once each of the following: שלום "peace" in Ge 43:23, נחם "to be sorry" in Ex 32:12, and רחם "to have compassion" in Is 54:10. Thus, related to the word usage of Heb 8:12 are Nu 14:20, 1Ki 8:30, 34, 36, 39, 50, 2Ch 6:21, 25, 27, 39, 7:14, Jer 5:1, 7, 31:34, 36:3, 50:20, Am 7:2, and also Nu 14:19. Related to the usage in Mt 16:22 are 2Sa 20:20, 23:17, 1Ch 11:19. The word appears in the translation of a Hebrew word that could be associated with the meaning "mercy"only in Is 54:10.

The verses that use the word ιλεως in the LXX are listed in the following table.

(Ge 43:23) ειπεν δε αυτοις ιλεως υμιν, μη φοβεισθε ο θεος υμων και ο θεος των πατερων υμων εδωκεν υμιν θησαυρους εν τοις μαρσιπποις υμων, το δε αργυριον υμων ευδοκιμουν απεχω. και εξηγαγεν προς αυτους τον συμεων

(Ge 43:23) ויאמר שלום לכם אל תיראו אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם כספכם בא אלי ויוצא אלהם את שמעון

(Ex 32:12) μηποτε ειπωσιν οι αιγυπτιοι λεγοντες μετα πονηριας εξηγαγεν αυτους αποκτειναι εν τοις ορεσιν και εξαναλωσαι αυτους απο της γης. παυσαι της οργης του θυμου σου και ιλεως γενου επι τη κακια του λαου σου

(Ex 32:12) למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך

(Nu 14:19) αφες την αμαρτιαν τω λαω τουτω κατα το μεγα ελεος σου, καθαπερ ιλεως αυτοις εγενου απ αιγυπτου εως του νυν.

(Nu 14:19) סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה

(Nu 14:20) και ειπεν κυριος προς μωυσην ιλεως αυτοις ειμι κατα το ρημα σου

(Nu 14:20) ויאמר יהוה סלחתי כדברך

(De 21:8) ιλεως γενου τω λαω σου ισραηλ, ους ελυτρωσω, κυριε, εκ γης αιγυπτου, ινα μη γενηται αιμα αναιτιον εν τω λαω σου ισραηλ. και εξιλασθησεται αυτοις το αιμα.

(De 21:8) כפר לעמך ישראל אשר פדית יהוה ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם

(2Sa 20:20) και απεκριθη ιωαβ και ειπεν ιλεως μοι ιλεως μοι, ει καταποντιω και ει διαφθερω

(2Sa 20:20) ויען יואב ויאמר חלילה חלילה לי אם אבלע ואם אשחית

(2Sa 23:17) και ειπεν ιλεως μοι, κυριε, του ποιησαι τουτο ει αιμα των ανδρων των πορευθεντων εν ταις ψυχαις αυτων πιομαι; και ουκ ηθελησεν πιειν αυτο. ταυτα εποιησαν οι τρεις δυνατοι.

(2Sa 23:17) ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים

(1Ki 8:30) και εισακουση της δεησεως του δουλου σου και του λαου σου ισραηλ, α αν προσευξωνται εις τον τοπον τουτον, και συ εισακουση εν τω τοπω της κατοικησεως σου εν ουρανω και ποιησεις και ιλεως εση.

(1Ki 8:30) ושמעת אל תחנת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמים ושמעת וסלחת

(1Ki 8:34) και συ εισακουση εκ του ουρανου και ιλεως εση ταις αμαρτιαις του λαου σου ισραηλ και αποστρεψεις αυτους εις την γην, ην εδωκας τοις πατρασιν αυτων.

(1Ki 8:34) ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשבתם אל האדמה אשר נתת לאבותם

(1Ki 8:36) και εισακουση εκ του ουρανου και ιλεως εση ταις αμαρτιαις του δουλου σου και του λαου σου ισραηλ οτι δηλωσεις αυτοις την οδον την αγαθην πορευεσθαι εν αυτη και δωσεις υετον επι την γην, ην εδωκας τω λαω σου εν κληρονομια.

(1Ki 8:36) ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם את הדרך הטובה אשר ילכו בה ונתתה מטר על ארצך אשר נתתה לעמך לנחלה

(1Ki 8:39) και συ εισακουση εκ του ουρανου εξ ετοιμου κατοικητηριου σου και ιλεως εση και ποιησεις και δωσεις ανδρι κατα τας οδους αυτου, καθως αν γνως την καρδιαν αυτου, οτι συ μονωτατος οιδας την καρδιαν παντων υιων ανθρωπων,

(1Ki 8:39) ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם

(1Ki 8:50) και ιλεως εση ταις αδικιαις αυτων, αις ημαρτον σοι, και κατα παντα τα αθετηματα αυτων, α ηθετησαν σοι, και δωσεις αυτους εις οικτιρμους ενωπιον αιχμαλωτευοντων αυτους, και οικτιρησουσιν αυτους

(1Ki 8:50) וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעיהם אשר פשעו בך ונתתם לרחמים לפני שביהם ורחמום

(1Ch 11:19) και ειπεν ιλεως μοι ο θεος του ποιησαι το ρημα τουτο ει αιμα ανδρων τουτων πιομαι εν ψυχαις αυτων; οτι εν ψυχαις αυτων ηνεγκαν αυτο. και ουκ εβουλετο πιειν αυτο. ταυτα εποιησαν οι τρεις δυνατοι.

(1Ch 11:19) ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים

(2Ch 6:21) και ακουση της δεησεως του παιδος σου και λαου σου ισραηλ, α αν προσευξωνται εις τον τοπον τουτον, και συ εισακουση εν τω τοπω της κατοικησεως σου εκ του ουρανου και ακουση και ιλεως εση.

(2Ch 6:21) ושמעת אל תחנוני עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע ממקום שבתך מן השמים ושמעת וסלחת

(2Ch 6:25) και συ εισακουση εκ του ουρανου και ιλεως εση ταις αμαρτιαις λαου σου ισραηλ και αποστρεψεις αυτους εις την γην, ην εδωκας αυτοις και τοις πατρασιν αυτων.

(2Ch 6:25) ואתה תשמע מן השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשיבותם אל האדמה אשר נתתה להם ולאבתיהם

(2Ch 6:27) και συ εισακουση εκ του ουρανου και ιλεως εση ταις αμαρτιαις των παιδων σου και του λαου σου ισραηλ, οτι δηλωσεις αυτοις την οδον την αγαθην, εν η πορευσονται εν αυτη, και δωσεις υετον επι την γην σου, ην εδωκας τω λαω σου εις κληρονομιαν.

(2Ch 6:27) ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם אל הדרך הטובה אשר ילכו בה ונתתה מטר על ארצך אשר נתתה לעמך לנחלה

(2Ch 6:39) και ακουση εκ του ουρανου εξ ετοιμου κατοικητηριου σου της προσευχης αυτων και της δεησεως αυτων και ποιησεις κριματα και ιλεως εση τω λαω τω αμαρτοντι σοι.

(2Ch 6:39) ושמעת מן השמים ממכון שבתך את תפלתם ואת תחנתיהם ועשית משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו לך

(2Ch 7:14) και εαν εντραπη ο λαος μου, εφ ους το ονομα μου επικεκληται επ αυτους, και προσευξωνται και ζητησωσιν το προσωπον μου και αποστρεψωσιν απο των οδων αυτων των πονηρων, και εγω εισακουσομαι εκ του ουρανου και ιλεως εσομαι ταις αμαρτιαις αυτων και ιασομαι την γην αυτων.

(2Ch 7:14) ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם

(Is 54:10) τα ορη μεταστησεσθαι ουδε οι βουνοι σου μετακινηθησονται, ουτως ουδε το παρ εμου σοι ελεος εκλειψει ουδε η διαθηκη της ειρηνης σου ου μη μεταστη ειπεν γαρ κυριος ιλεως σοι.

(Is 54:10) כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה

(Jer 5:1) περιδραμετε εν ταις οδοις ιερουσαλημ και ιδετε και γνωτε και ζητησατε εν ταις πλατειαις αυτης, εαν ευρητε ανδρα, ει εστιν ποιων κριμα και ζητων πιστιν, και ιλεως εσομαι αυτοις, λεγει κυριος.

(Jer 5:1) שוטטו בחוצות ירושלם וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח לה

(Jer 5:7) ποια τουτων ιλεως γενωμαι σοι; οι υιοι σου εγκατελιπον με και ωμνυον εν τοις ουκ ουσιν θεοις και εχορτασα αυτους, και εμοιχωντο και εν οικοις πορνων κατελυον.

(Jer 5:7) אי לזאת אסלוח לך בניך עזבוני וישבעו בלא אלהים ואשבע אותם וינאפו ובית זונה יתגדדו

(Jer 31:34) (38:34) και ου μη διδαξωσιν εκαστος τον πολιτην αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων γνωθι τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν με απο μικρου αυτων και εως μεγαλου αυτων, οτι ιλεως εσομαι ταις αδικιαις αυτων και των αμαρτιων αυτων ου μη μνησθω ετι.

(Jer 31:34) ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד

(Jer 36:3) (43:3) ισως ακουσεται ο οικος ιουδα παντα τα κακα, α εγω λογιζομαι ποιησαι αυτοις, ινα αποστρεψωσιν απο οδου αυτων της πονηρας, και ιλεως εσομαι ταις αδικιαις αυτων και ταις αμαρτιαις αυτων.

(Jer 36:3) אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעונם ולחטאתם

(Jer 50:20) (27:20) εν ταις ημεραις εκειναις και εν τω καιρω εκεινω ζητησουσιν την αδικιαν ισραηλ, και ουχ υπαρξει, και τας αμαρτιας ιουδα, και ου μη ευρεθωσιν, οτι ιλεως εσομαι τοις υπολελειμμενοις επι της γης, λεγει κυριος.

(Jer 50:20) בימים ההם ובעת ההיא נאם יהוה יבקש את עון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאינה כי אסלח לאשר אשאיר

(Am 7:2) και εσται εαν συντελεση του καταφαγειν τον χορτον της γης, και ειπα κυριε κυριε, ιλεως γενου τις αναστησει τον ιακωβ; οτι ολιγοστος εστιν

(Am 7:2) והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח נא מי יקום יעקב כי קטן הואHome